Sản phẩm Archive - Page 3 of 3 - Rego

Archives: Sản phẩm

Sơn nội thất siêu bóng Ngọc Trai Greentech 8in1 – R9000

Đối với bề mặt mới => + Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%),

Sơn mịn nội thất cao cấp 3in1 – R1000

+ Đối với bề mặt mới: => Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%),

Sơn nội thất cao cấp – R2000

+ Đối với bề mặt mới: => Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%),

Sơn bóng nội thất GoldenShield – R6000

+ Đối với bề mặt mới: => Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%),

Sơn siêu bóng nội thất cao cấp Nano – R8000

+ Đối với bề mặt mới: => Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%),