Sơn chống thấm

Sơn chống thấm

Công nghệ chống thấm Nano Multi layers

Chịu chùi rửa trên 200.000 lượt

Chống rêu mốc

Che phủ khe nứt tuyệt đối

Thân thiện môi trường

Bảo vệ công trình 10 năm

Sơn Chống thấm màu cao cấp – R5500

Màng đàn hồi Rubber layers

Chống thấm siêu hạng

Chống rêu mốc

Chống nóng GreenShield

Thân thiện môi trường

Không có chì và thủy ngân

Sơn chống thấm đa năng màng đàn hồi – R5000

HỆ THỐNG SƠN KHÁC