sơn lót chống kiềm

Sơn lót chống kiềm

Kháng Kiềm x2

Tăng cường khả năng bám dính

Chống loang màu

Chống phồng rộp

Chống thấm tối ưu

Kháng muối hiệu quả

Công nghệ NanoNew

Thân thiện với môi trường

Sơn lót kháng kiềm cao cấp – Rego A5

Chống kiềm Regotech

Chống loang màu NanoClean

Giảm nóng bề mặt tường

Bề mặt siêu mịn

Kháng khuẩn tái tạo

Thân thiện với môi trường

Sơn lót chống kiềm ngoại thất – R200

Chống kiềm Regotech

Chống loang màu

Kháng khuẩn tái tạo

Độ phủ cao, bám dính tốt

Thân thiện môi trường

Sơn lót chống kiềm nội thất – R100

Chống kiềm Regotech

Chống loang màu NanoClean

Giảm nóng bề mặt tường

Bề mặt siêu mịn

Độ che phủ khe nứt cao

Kháng khuẩn tái tạo

Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp Nano – R220

Chống kiềm Regotech

Chống loang màu NanoClean

Kháng khuẩn tái tạo

Đổ che phủ khe nứt cao

Thân thiện môi trường

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp Nano – R110

HỆ THỐNG SƠN KHÁC