Bột trét tường cao cấp Archives - Rego

Bột trét tường cao cấp

Kích cỡ hạt Nano siêu nhỏ

Biến tính xi măng

Chống nứt chân chim

Tăng khả năng bám dính x 2 lần

Chống rêu mốc

Bề mặt siêu mịn

Dễ thi công

Bột trét tường ngoại thất cao cấp TC – 2000

Bề mặt siêu mịn

Kích cỡ hạt Nano siêu nhỏ

Chống nứt chân chim

Biến tính xi măng

Tăng khả năng bám dính x 2 lần

Dễ thi công

Bột trét tường nội thất cao cấp TC – 1000

Tăng khả năng bám dính x 2 lần

Chống nóng hiệu quả

Biến tính xi măng

Chống nứt chân chim

Bề mặt siêu mịn

Dễ thi công

Bột trét tường ngoại thất cao cấp G900

Tăng khả năng bám dính x 2 lần

Biến tính xi măng

Chống nứt chân chim

Bề mặt siêu mịn

Dễ thi công

Bột trét tường nội thất cao cấp G800

HỆ THỐNG SƠN KHÁC